Call Now

استراتژی تابستان شما

داوطلب عزیز سلام

شناخت خود و تعیین مسیر، نخستین قدم موفقیت تو است .

در این پنل با پاسخدهی به سوالات و گذراندن مراحل تعیین شده، استراتژی مطالعه و برنامه ریزی تابستان شما تعیین خواهد شد.

استراتژی مناسب شما موجب استفاده بهینه از زمان و پیشی گرفتن از رقبا خواهد شد. حتما به سوالات با دقت و به درستی پاسخ دهید.

توصیه میشود جهت دریافت راهنمایی دقیق تر، درآزمون تعیین سطح نیز شرکت کنید. این هدیه در راستای تحقق عدالت آموزشی به تمام داوطلبان تقدیم شده است.